top of page

購買2枝 $58 , 每枝內含75%醫用酒精 , 外用, 加良配方倍潤滑

 

 

註意:

- 請置小孩難及之處

- 請勿接近火源及高溫

- 如對本產品過敏請停止使用

 

                                                         

     香港製造, 請放心使用!!

萬御堂(香港)國際藥業有限公司

萬御堂 殺菌搓手液 (75% Alcohol) 100ml

HK$49.90 一般價格
HK$35.00銷售價格
bottom of page